Grécko Grécko

 • Možnosti cestovania a dopravy

  Zájazdy do Grécka ponúkajú prakticky všetky cestovné kancelárie. Pre vstup do krajiny budete potrebovať platný pas. Od roku 2004 môžu občania Slovenskej republiky vstupovať a pobývať na území ostatných členských štátov Európskej únie, vrátane Grécka, na základe platného cestovného pasu alebo preukazu totožnosti (ide o občianske preukazy so strojovo čitateľnými údajmi). Minimálna doba platnosti cestovného dokladu nie je stanovená, doklad však musí byť platný v dobe vstupu na grécke územie. 

  Pri pobyte dlhšom než tri mesiace by mali občania EU požiadať o povolenie pobytu, ktoré je vydávané formou preukazu. Žiadosť o povolenie pobytu spolu s ďalšími náležitosťami sa podáva na miestne oddelenie cudzineckej polície. Poplatok za vydanie povolenia pobytu sa pohybuje okolo 1 eura. 

  Po Grécku bez cestovnej kancelárie 

  Cesta do Grécka i po krajine samotnej nie je príliš riskantná. Po Grécku môžete cestovať napríklad vnútroštátnymi lietadlami, autobusmi, vlakmi alebo taxíkom.  Vnútroštátnu leteckú dopravu zaisťujú štátne aerolínie - Olympic Airways, ktoré lietajú na všetky grécke letiská, a ďalej potom konkurenčná súkromná spoločnosť - Aegean Airlines. Lietadlá lietajú do väčšiny veľkých miest, ale i na väčšinu turisticky frekventovaných ostrovov. 

  Po Grécku sa môžete prejsť i vlakom alebo autobusom. Hlavné železničné trate sú dve - z Atén smerom na sever do Solune a ďalej smerom na juh na Peloponés. Vlaky Intercity sú pomerne rýchle, pomalšie vlaky na tej istej trase majú tú výhodu, že do nich môžete naložiť auto. Turisticky obľúbenou je ozubená horská dráha Diakotto - Kalavryta. Autobusová doprava je tu pohodlná a spoľahlivá. Medzimestské autobusy poznáte podľa zelenej farby, mestské autobusy sú modré. 

  Pokiaľ budete chcieť na cestách po Grécku využiť taxi, vedzte, že jeho sadzby určuje štát, takže cenová úroveň je pomerne zaručená. Účtujú sa len príplatky za batožinu nad 10 kg váhy, vjazd do prístavu, stanice, autobusových terminálov, na letisko a taktiež za privolanie taxíku rádiom. Za jazdu v nočných hodinách býva taxa dvojnásobná. 

  Po Grécku autom 

  Slovenskí vodiči môžu pri svojich cestách Gréckom používať platný národný vodičský preukaz. Medzinárodný vodičský preukaz nie je od roku 2004 gréckymi orgánmi vyžadovaný. Okrem vodičského oprávnenia budete potrebovať technický preukaz vozidla a zelenú kartu - doklad o poistení vozidla. 

  Čo sa týka pravidiel cestnej premávky, tak vo všeobecnosti platí to, čo poznáte zo Slovenskej republiky. Pokiaľ sa pýtate na "alkohol za volantom", tak vedzte, že v Grécku je tolerované použitie alkoholu do 0,2 promile pre profesionálnych a nových vodičov a do 0,5 promile pre ostatných vodičov. Pokiaľ nedodržíte tieto maximálne povolené hladiny alkoholu alebo iné pravidlá cestovného poriadku, čakajú vás pokuty. 

  Pozor na zvýšenú cestnú premávku v období hlavnej turistickej sezóny - na komunikáciách sa objaví veľké množstvo dvojstopových vozidiel, ktoré sa preplietajú medzi automobilmi zo všetkých strán. Je preto potrebné mať stále na očiach i týchto účastníkov cestnej premávky. 

  Pre úplnosť musíme spomenúť povinnosť uhradiť poplatok za použitie diaľnice. Pre konkrétne úseky sa platia samostatné diaľničné poplatky, ktoré sa pre osobný automobil a jeden úsek v súčasnej dobe pohybujú medzi 2 a 3 eurami.