Grécko Grécko

 • Sviatky a udalosti

  Sviatky v Grécku často súvisia s náboženstvom a riadia sa ortodoxným kalendárom. Z veľkej časti sa termínovo zhruba zhodujú s katolíckymi sviatkami - teda až na Veľkú noc, ktorá tu býva až o 5 týždňov skôr alebo neskôr než Veľká noc u nás. 

  Okrem toho sa v priebehu roka konajú najrôznejšie kultúrne slávnosti a festivaly, ktorých vyvrcholením bývajú predstavenia klasických hier v starovekých divadlách. Kultúru si môžete užiť v kinách a na koncertoch, najmä v Aténach. 

  Sviatky v Grécku 

  1. január - Nový rok a sviatok Ágios Vassélis (sv. Vasil). V tento deň si ľudia vzájomne vymieňajú drobné darčeky, deti obchádzajú domácnosti a spievajú (obdoba našej koledy). 
  6. január - Sviatok Zjavenia Pána, oslavujúci pokrstenie Krista v rieke Jordán. Je to sviatok, kedy sa do mora, jazera alebo rieky hodí kríž a mladí chlapci sa predháňajú, kto ho prvý vyloví a donesie späť. 
  7. január - Sviatok Jána Krstiteľa 
  25. marec - Sviatok Zvestovania Panny Márie a Deň nezávislosti. Tri týždne pred začiatkom pôstu začínajú fašiangy, usporadúvajú sa maškarné večierky. 
  Čistý pondelok - Prvý deň pôstu. Tento deň sa oslavuje púšťaním šarkanov a jedia sa tradičné druhy pôstneho jedla. 
  Veľká noc - Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Na Veľký piatok sa nosí v procesii so sviečkami Kristova rakva, v sobotu o polnoci kňaz v kostole vyhlási, že Kristus vstal z mŕtvych a od jeho zapálenej sviečky sa prenáša tzv. plameň života na sviečky veriacich, ktorí si ich nesú zapálené domov. V nedeľu sa navštevujú všetci príbuzní, na ražni sa pečie jahňacina, súťaží sa v rozbíjaní natvrdo uvarených a na čerstvo nafarbených vajciach (ťukajú sa špičkami o seba).
  1. máj - Sviatok jari a sviatok práce. V tento deň sa vstupné dvere domu zdobia kyticami. 
  25. máj - Jónsky deň - oslava pripojenia Jónskych ostrovov ku Grécku. 
  Začiatok júla - Svätodušné sviatky 
  30. Júla - Sviatok svätých apoštolov 
  15. August - Sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
  28. Október - Deň "Óchi", oslava odmietnutia talianskeho ultimáta v roku 1941 (ministerský predseda Metaxas odmietol na Mussoliniho žiadosť o povolenie vstupu talianskych jednotiek do Grécka, deň zahájenia gréckeho boja proti okupácii). 
  25. a 26. December - Vianoce 

  Slávnostné udalosti 

  Gréci často oslavujú pomerne veľkolepé rodinné sviatky, ako sú svadby, narodeniny, meniny, krstiny, ale i miestne slávnosti patrónov jednotlivých dedín. Tieto miestne dedinské oslavy sa najčastejšie konajú počas leta, presnejšie v období od júla do septembra. Turisti často vyhľadávajú najrôznejšie folklórne predstavenia. Miestne slávnosti a kultúrne festivaly sú v rozdielnom čase a s rozdielnym programom, záleží na mieste konania. 

  Za všetky uveďme niekoľko príkladov: 

  Júl - september : Kultúrny festival v Iraklione na Kréte, predstavenie opery, baletu, klasickej hudby, ľudových piesní a spevu, výstavy a sympóziá.
  Júl: Krétske vinobranie v Réthymnone - posledné dva týždne v mesiaci sa tu koná vinobranie s hudbou, tancom a ochutnávkami krétskeho vína. 
  August : Hudobný festival - "hudobný august" v Chaniá na Kréte, pri tejto príležitosti sa konajú výstavy a usporadúvajú koncerty. 
  August - september: Festival Leto v Palaiochóra na Kréte, vypočujete si tu tradičnú a klasickú hudbu, konajú sa tu tanečné a bábkové predstavenia. 

  Gréci majú s oslavami spojené predovšetkým tanec a hudbu. Tance sú väčšinou dominantou mužov, i keď ženy tancujú samozrejme tiež. Väčšinou ide o tance kolové, líšia sa v jednotlivých krajoch a samozrejme i rytmom a tempom. Sigalós je veľmi pomalý tanec, syrtós je originálny krétsky tanec, kedy tancujú muži i ženy dohromady a držia sa za ramená, sústa je jediný párový tanec, kedy tancuje muž so ženou.