Etiópia Etiópia

  • Zdravie

    Poväčšinou nízka úroveň zdravotnej starostlivosti – neporovnateľná s európskymi štandardami. Okrem oblastí nad 2500 m n.m. je dosť rozšírený výskyt malárie – odporúča sa antimalárická prevencia. Bol taktiež zaznamenaný rozsiahlejší výskyt meningitídy a v tejto súvislosti sa odporúča mať absolvované príslušné očkovania.