Etiópia Etiópia

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas platný min. 3 mesiace po požadovanej dobe pobytu, medzinárodný očkovací preukaz (požadované očkovanie proti žltej zimnici – kontrolované u každého návštevníka od veku jedného roka, odporúčané očkovanie proti meningitíde), platné vízum – vydávané etiópskymi diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi v zahraničí. Poplatok za vízum: 56 – 58,-USD. Platnosť víza – max. 3 mesiace (v praxi sa udeľuje s platnosťou na 1 mesiac). Tranzitné vízum má platnosť najviac 7 dní. MV Etiópie môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť platnosť tranzitného na 15 dní a platnosť turistického víza až na 9 mesiacov.

 • Víza

  Cestovný pas platný min. 3 mesiace po požadovanej dobe pobytu, medzinárodný očkovací preukaz (požadované očkovanie proti žltej zimnici – kontrolované u každého návštevníka od veku jedného roka, odporučené očkovanie proti meningitíde), platné vízum – vydávané etiópskymi diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi v zahraničí. Poplatok za vízum: 56 – 58,-USD. Platnosť víza – max. 3 mesiace (v praxi sa udeľuje s platnosťou na 1 mesiac). Tranzitné vízum má platnosť najviac 7 dní. MV Etiópie môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť platnosť tranzitného na 15 dní a platnosť turistického víza až na 9 mesiacov.

  Cudzinec, ktorému bolo udelené tranzitné resp. turistické vízum sa musí pri vstupe preukázať letenkou resp. cestovným lístkom na cestu z Etiópie do inej krajiny ako aj vízom a zdravotným potvrdením platným pre cieľovú krajinu (pokiaľ sa nejedná o domovský štát cudzinca). Potreba preukázania dostatočných finančných prostriedkov na dĺžku pobytu. Počas pobytu v krajine na základe turistického víza nesmie cudzinec vyvíjať žiadne podnikateľské aktivity ani byť zamestnaný. Registrácia turistov sa nevyžaduje.

 • Colné a devízové predpisy

  200 ks cigariet resp. zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov, 1 l alkoholu a 1 l vína na osobu, max. 10 ks fotografických filmov. Dovoz potravín je povolený len pre osobnú spotrebu – malé množstvá nepodliehajú precleniu. Zakázaný je dovoz pornografie (za ktorú je považovaný aj napr. časopis Playboy). Dovoz zbraní a munície je povolený výhradne na lovecké účely na základe povolenia etiópskeho MV. Nutné hlásiť dovoz videokamery resp. PC – ich vývoz z krajiny je prísne kontrolovaný. Vývoz starožitností (resp. umeleckých predmetov) je povolený len so súhlasom etiópskeho ministerstva kultúry (je však možné požiadať miestne cestovné kancelárie o pomoc pri vybavovaní predmetného povolenia). Etiópsku menu je možné vyvážať v maximálnej hodnote 50,- ETB (etiópskych birrov). Výmena valút nie je povinná.