Etiópia Etiópia

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Kvalita cestnej siete je na nižšej úrovni. Pri cestách do Kene alebo Sudánu sa odporúča cestovať v konvoji viacerých vozidiel. Vhodné je vyhýbať sa cestám do oblastí cca 20 km od eritrejskej hranice (regióny Tigray a Afar). Všeobecne sa odporúča vyhnúť sa cestovaniu do vidieckych oblastí po zotmení.