Cookove ostrovy Cookove ostrovy

 • Cestovné doklady

  Platný cestovný pas.

 • Víza

  Pri ceste na Cookove ostrovy, ktorá nepresiahne dobu 31 dní, nie je potrebné vízum. Pri prílete do krajiny je potrebné predložiť platný cestovný pas, spiatočnú letenku, dostatočné množstvo finančných prostriedkov a doklad o zaistení ubytovania.
  Predĺženie je možné na mieste, a to vždy o jeden mesiac až do maximálnej hranice ďalších 5 mesiacov. Žiadosť o predĺženie je potrebné podať v priebehu 14 dní pred skončením platnosti predchádzajúceho povolenia na pobyt. Za každé podanie žiadosti o predĺženie sa platí poplatok 70 NZD (pri predĺžení nad 3 mesiace - 120 NZD za žiadosť). Deti mladšie ako 15 rokov sú od poplatku oslobodené.
  Pokiaľ má turista záujem zostať v krajine dlhšie ako 6 mesiacov, je potrebné podať žiadosť o vízum ešte pred príletom na Cookove ostrovy.

  Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:
  Principal Immigration Officer
  Ministry of Foreign Affairs Immigration
  PO Box 105
  Rarotonga 
  Cook Islands
  Tel.: + 682 29347
  Fax.: + 682 21247

 • Colné a devízové predpisy

  Okrem osobných vecí je možné na Cookove ostrovy bezcolne doviezť:
  200 ks cigariet alebo 1/2 kg tabaku alebo 50 cigár
  2 litre alkoholu alebo vína alebo 4 a 1/2 litra piva
  Pri odlete z Cookových ostrovov platí odletová daň vo výške 25 NZD pre dospelých, deti mladšie ako 12 rokov zaplatia 10 NZD, deti mladšie ako 2 roky zdarma.