Benin Benin

  • Zdravie

    Pred odjazdom sa odporúča návšteva odborného lekára - špecialistu na tropické choroby a konzultácia ohľadne zdravotných rizík spojených s cestou. Pri vlastnom pobyte je potrebné byť veľmi opatrný. Neodporúča sa stravovanie v pouličných stánkoch a v druhoradých reštauráciách, ale len v kvalitných hoteloch a stravovacích zariadeniach. Odporúča sa vyberať jedlá tepelne spracované a nápoje si objednávať bez ľadu - pohár by mal byť k stolu prinesený suchý a čistý. Pokiaľ je to spoločensky únosné, je lepšie piť priamo z fľaše či nepoškodenou slamkou. Je potrebné vyvarovať sa požívaniu surovej zeleniny a ovocia, ktoré nie je možné olúpať. Všetky tieto opatrenia znižujú riziko nákazy črevnou infekciou či parazitmi. 

    Najväčším zdravotným problémom, ktorému musí Európan čeliť, je malária. Pri krátkodobom pobyte je vhodné preventívne užívať antimaláriká - užívanie a výber liekov je žiaduce konzultovať s lekárom. Pri dlhodobom pobyte sa odporúča profylaxia prvé 3 mesiace, opäť je vhodné konzultovať s odborníkom, pretože dlhodobé užívanie antimalarík má vedľajšie účinky. Na zníženie rizika ochorenia maláriou sa odporúča nevychádzať po západe slnka a pobyt vonku po zotmení obmedziť na minimum, ako aj vetrať len klimatizáciou. Pred pobytom vonku je nutné ošetriť si nezakryté časti tela ochranným prostriedkom proti hmyzu. Aj pri menších zdravotných ťažkostiach je nutné navštíviť lekára. 

    Okrem povinného očkovania proti žltej zimnici sa odporúča aj očkovanie proti vírusovej hepatitíde A, B, meningitíde, tetanu a proti týfusu.