Benin Benin

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Taxíky a mopedo-taxíky sú spoľahlivé, pešo sa dá prechádzať po hlavnom meste Cotonou aj v noci (kriminalita však existuje aj v tejto krajine).