Benin Benin

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas platný minimálne 1 mesiac od dátumu udeleného víza, platné vízum a medzinárodný očkovací preukaz s vyznačeným očkovaním proti žltej zimnici.

 • Víza

  Vízová povinnosť existuje. Vízum je možné získať napr. na Veľvyslanectve Beninu v SRN, Belgicku, Francúzsku alebo v Rusku.

  Prihlasovacia povinnosť nie je zvlášť špecifikovaná. Pred cestou sa odporúča overiť si na zastupiteľskom úrade Beninu, či sa podmienky pre pricestovanie nezmenili.

 • Colné a devízové predpisy

  Na podrobnosti je vhodné sa opýtať pri podaní žiadosti o vízum.

  Dovoz miestnej meny a zahraničnej valuty nie je obmedzený, vývoz valút je limitovaný. Zakázané je dovážať zbrane a nebezpečné látky (drogy, výbušniny a pod.).