Zimbabwe Zimbabwe

 • Cestovné doklady

  Platný pas so zimbabwianskym vízom - zvyčajná doba platnosti 6 mesiacov od dátumu vydania. Pri príjazde z krajiny, kde sa vyskytuje žltá zimnica, je nutné sa preukázať medzinárodním očkovacím preukazom s platnou vakcináciou proti tomuto ochoreniu (Pozor, stačí napr. niekoľkohodinové prekročenie hranice do Zambie a pri návrate je požadované očkovania!. Odporúča sa pred cestou overiť na zastupiteľskom úrade Zimbabwe, či sa podmienky pre pricestovanie nezmenili.

  Návštevník Zimbabwe môže byť pri vstupe do krajiny požiadaný, aby preukázal dostačujúce prostriedky na dobu pobytu a zaistenie odjazdu z krajiny (spiatočná letenka alebo prostriedky na jej nákup).

 • Víza

  Držitelia slovenských pasov potrebujú na cestu do Zimbabwe platné vízum, ktoré možno získať napr. na veľvyslanectve Zimbabwe vo Viedni alebo Berlíne. Neodporúča sa cestovať do Zimbabwe na vízum vystavené na základe dohôd v rámci Commonwealthu veľvyslanectvom Veľkej Británie v Bratislave alebo inde. Takéto vízum zimbabwianska strana dnes neuznáva a cestovateľ nebude vpustený do krajiny.
  Pri pobyte v Zimbabwe dlhšom ako 30 dní musí cestovateľ tri dni po príchode do krajiny požiadať o pobytové vízum na Imigračnom úrade v Harare.
  Pri odchode z krajiny cez medzinárodné letisko v Harare sa platí letiskový poplatok 20.- USD, ktorý nie je zahrnutý v cene letenky.
  Ak turista plánuje zimbabwianske územie opustiť len na niekoľko hodín a vzápätí sa vrátiť (najmä prehliadka Viktóriiných vodopádov aj zo zambijskej strany), musí mať platné zimbabwianske vízum na 2 až viac vstupov.

 • Colné a devízové predpisy

  Do Zimbabwe je možné bezcolne doviezť tovar určený na spotrebu nepresahujúci hodnotu 200 USD na mieste, ktoré nie je určené na obchodné účely. Do toho je možné zahrnúť max. 5 litrov alkoholických nápojov na osobu staršiu 18 rokov, z čoho môžu byť max. 2 litre tvrdého alkoholu. limit na dovoz pohonných hmôt je 200 litrov na automobil.

  Dovoz predmetov osobnej potreby, ktoré budú cudzincom opäť vyvezené, nepodlieha obmedzeniu.

  Do krajiny je možné v hotovosti doviezť a z nej vyviezť max. 50 000 ZWD (miestna mena - zimbabwiansky dolár). Dovoz zahraničnej meny nie je nijako obmedzený. Odporúča sa celkovú sumu v zahraničnej mene dovážanú do Zimbabwe deklarovať pri príjazde na colnicu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že späť z krajiny nebude povolené vyviezť čiastku presahujúcu 200 USD.