Veľká Británia Veľká Británia

  • Zdravie

    Vzhľadom k tomu, že je Veľká Británia súčasťou Európskej únie, vznikne Vám po predložení Európskeho preukazu zdravotnej poisťovne nárok na bezplatnú neodkladnú lekársku starostlivosť. Avšak počítať s tým, že všetky lieky, optické služby alebo napr. stomatologické služby si musíte hradiť sami. Lekárska starostlivosť je na veľmi vysokej úrovni, k dostaniu sú všetky lieky a moderná technika, avšak všetko je pomerne dosť drahé. Preto je vhodné si dopredu zjednať poistenie pre pobyt v zahraničí. I lekárne sú tu kvalitné a je ich všade dostatok, sú nazývané pharmacy alebo chemist.