Veľká Británia Veľká Británia

  • Vlastnosti elektrickej siete

    Sieťové napätie v Británii je 220 / 240 V, 50 Hz. Zástrčky majú tri obdĺžnikové kolíčky s poistkami 3, 5 a 15 A. Turisti si musia kúpiť adaptér, najlepšie ešte pred odjazdom do Británie. Vo väčšine hotelov nájdete európske zásuvky s dvoma otvormi, použiteľné len pre holiace strojčeky.

  • Ďalšie upozornenia

    Ak cestujete do VB za prácou, musíte požiadať o povolenie (registráciu), po občanoch krajín, ktoré nie sú členmi EU, je vyžadované pracovné vízum.

  • Telefonovanie

    Pri vnútroštátnych hovoroch najskôr vytočte 100, pre mezinárodných 155 alebo 00 dód krajiny a príslušné telefónne číslo. V prípade hovoru do Británie potom predvoľte +44.