Veľká Británia Veľká Británia

  • Flóra

    Veľká Británia má mierne podnebie, ktoré je ovplyvnené Atlantickým oceánom. Počasie je promenlivé a to hlavne na menších ostrovčekoch. Na západnom pobreží sú zrážky na dennom poriadku, východné pobrežie je oproti tomu dosť suchšie. Veĺkú časť zaberajú lesy mierneho pásu. Zo 45% sú tu pastviny, 25% je obrábanej pôdy, lesy z 11%. Nádherná je divoká škótska vysočina. Tu sa týčia najvyššie hory Veľkej Británie a taktiež známe jazerá loch a svojou záhadnou príšerou preslávené jazero Loch Ness(396 km), cez ktoré prechádza Kaledonský prieplav. Vôbec najväčšou horou kráľovstva, ktorá sa tu nachádza, je Ben Nevis (1344 m).

    Ďalším miestom sú ostrovčeky nazývané Hebrdy. Smerom na juh ubúda pohoria a nastupuje Stredoškótska nížina, kde je kvalitná poľnohospodárska pôda. Severné Írsko je od Škótska oddelené Írskym morom. Sú tu veľké zátoky a taktiež Lough Neagh, čo je najväčšie jazero Britských ostrovov. V Severnom Anglicku sa nachádza horské pásmo Pennin, ďalej vápencové a žulové hrebene. Ďalej pripočítame nádherné jazerá. Wales je miesto plné nádhernej zelene a i holých hôr, riečok, veľkých trávnatých plôch a poľnohospodársky obrábanej pôdy. Veľkú časť zaberá Kambtické pohorie, jazerá a dokonca i vodopády. Stredné Anglicko je viac rovinaté, na východnom pobreží nížinaté. Juhovýchod ostrova je huste zaľudnený, je tu kvalitná pôda a pahorkatiny Downs.Priamo na pobreží omývajú vlny Atlantického oceánu majestátne skaly. Z fauny je tu horský skot, ovce, jeleň, kôň, tuleň či treska.