Veľká Británia Veľká Británia

  • Fauna

    Jedinečná najmä v národných parkoch. Veľkú plochu krajiny však pokrýva poľnohospodárska pôda, ktorá prirodzenú evolúciu veľmi nepodporuje.