Maurícius Maurícius

  • Zdravie

    Pre cesty do Maurícijskej republiky sa nevyžaduje žiadne špeciálne očkovanie, doporučené je však očkovanie proti tetanu, hepatitíde A a B a proti týfusu.    Lekárska starostlivosť na Mauríciuse je na pomerne slušnej úrovni. Hotely vyššej cenovej kategórie majú vlastného lekára. SR nemá s Maurícijskou republikou uzavretú dohodu o bezplatnej lekárskej starostlivosti, je teda vo vlastnom zuájme turistov uzavrieť pred cestou poistenie na úhradu liečebných nákladov.