Maurícius Maurícius

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas platný ešte najmenej 6 mesiacov po dátume predpokladaného odchodu z krajiny.

 • Víza

  S účinnosťou od 1. novembra 2004 zrušila maurícijská strana vízovú povinnosť pre občanov SR pri cestách na Maurícius. Občania SR potrebujú pre vstup do krajiny platný cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov po dátume cesty, platnú spätnú letenku, byť spôsobilí vrátiť sa do krajiny pôvodu/pobytu a preukázať dostatočnú finančnú hotovosť na krytie pobytu, ktorá zodpovedá 100 USD na deň.

  Ďalšie otázky k pobytu na Mauríciuse zodpovie podrobnejšie web stránka ministerstva vnútra www.gov.mu/portal/site/dhasite

 • Colné a devízové predpisy

  Osoba staršia 16 rokov môže doviezť pre svoju potrebu 200 ks cigariet alebo 50 ks cigár alebo 250 g tabakových výrobkov, 1 liter destilátu, 2 litre vína, 250 ml toaletnej vody a 100 ml parfému. Dovoz živých zvierat musí byť povolený Ministerstvom poľnohospodárstva, rybolovu a prírodných zdrojov Maurícijskej republiky, na psy sa vzťahuje šesťmesačná karanténa.

  Povinná zmena valút nie je zavedená, turista však môže byť pri vstupe do krajiny požiadaný, aby preukázal dostatočné finančné zaistenie pobytu alebo potvrdenie o zaistenom ubytovaní.