Honduras Honduras

  • Cestovné doklady

    Pre vstup do Hondurasu je vyžadovaný pas s platnosťou najmenej 6 mesiacov.

  • Víza

    Pre turistické pobyty do 90 dní postačuje platný cestovný pas.

  • Colné a devízové predpisy

    Dovoz valút v hodnote nad 10.000,- USD je potrebné deklarovať a doložiť pôvod finančných prostriedkov. Neexistuje nutnosť povinnej zmeny valút ani povinné množstvo prostriedkov na pobyt. Od cla je oslobodený tovar, ktorý nemá obchodný charakter a je vzhľadom na druh a množstvo určené na uspokojovanie osobných potrieb cestujúceho v hodnote do 500,- USD. Odporúča sa cestovať s USD, pretože Euro je len veľmi ťažko zmeniteľné na miestnu menu. Zmeniť Euro je možné len v Lloyd´s Bank, ktorá má pobočky v Tegucigalpe a v San Pedro Sula. Taktiež je vhodné mať k dispozícii kreditnú kartu alebo šeky.