Honduras Honduras

 • Vlastnosti elektrickej siete

  V Hondurase je elektrické napätie 110 V a zásuvky sú prispôsobené pre zástrčky s plochými konektormi.

 • Ďalšie upozornenia

  Honduras patrí medzi krajiny s vysokou mierou všeobecnej kriminality. Na celom území krajiny sa odporúča dbať na zvýšenú bezpečnosť, najmä v mestských oblastiach - Tegucigalpa a San Pedro Sula. Zvýšená kriminalita je spôsobená tým, že medzi obyvateľmi je pomerne veľký počet ilegálne držaných zbraní. V poslednej dobe sa kriminalita zhoršuje najmä vďaka pôsobeniu tzv. maras, čo sú organizované pouličné mládežnícke skupiny, ktoré páchajú trestnú činnosť. Odporúča sa dbať na ostražitosť pri cestách po krajine, vyhýbať sa opusteným miestam a presunom v noci. K najviac nebezpečným miestam patrí v Tegucigalpe štvrť Comayaguela a vo večerných hodinách okolie hotela Maya, Bulevar Juan Pablo II a okolie prezidentského paláca. V San Pedro Sula sa jedná o štvrť Cabaňas.  Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v krajine sa dôrazne odporúča dodržiavať tieto základné zásady:

  - uschovať pas a ďalšie cenné doklady, letenku atď. v hotelovom trezore, nenosiť ich pokiaľ možno pri sebe a cestovať len s minimom finančnej hotovosti,

  - nenosiť šperky, dávať si pozor na cenné veci - fotoaparát, videokameru atď.,

  - parkovať vždy na stráženom parkovisku, v aute nenechávať nikdy žiadne veci,

  - nebrať stopárov, jazdiť len po hlavných cestách a za denného svetla,

  - objednávať taxi prostredníctvom recepčnej, prenajímať autá len u známych požičovní,

  - cestovať so zdravotným poistením, pred cestou si overiť rozsah jeho pokrytia v Hondurase,

  - dávať si pozor na batožinu a tašky s dokladmi v centre miest, na recepciách hotelov, na autobusových zastávkach a tiež priamo v autobusoch.