Gruzínsko Gruzínsko

  • Cestovné doklady

    Platný cestovný pas.

  • Víza

    Po vstupe na územie Gruzínska je cudzinec do 3 dní povinný zaregistrovať sa na teritoriálnom oddelení polície. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach však cudzinci vypĺňajú registračné karty. Pri vstupe na územie Abcházska (teritórium Gruzínska) je potrebné sa na hraničnom prechode preukázať pasom a cestovným lístkom. Osobitné víza pre vstup do Abcházska nie sú potrebné. Pri pobyte je potrebné zaregistrovať sa na príslušnom štátnom orgáne Abcházska (poplatok cca. 50 korún). Slovenský štátny občan s platným cestovným pasom môže na území Gruzínska zotrvávať (na turistické účely) bez víza po dobu nanajvýš 90 dní. Držitelia diplomatických a služobných pasov môžu pobývať na území Gruzínska do 90 dní alebo na dobu pridelenia. Štatút imigranta sa poskytuje cudzincovi, ktorý: - má blízkych príbuzných občanov Gruzínska, alebo - sprevádza alebo obsluhuje občanov Gruzínska, alebo - je vedcom alebo umelcom, ktorý má zámer bývať v Gruzínsku, alebo - je vysokokvalifikovaným odborníkom, o ktorého služby má záujem gruzínska ekonomika. Dôležitou podmienkou pre získanie štatútu imigranta je to, že cudzinec si musí hradiť všetky náklady súvisiace s pobytom na území Gruzínska. Pri odchode z Gruzínska cudzinec s trvalým pobytom v krajine, si musí zabezpečiť výjazdné vízum alebo povolenie na výstup, ktoré sa vydáva príslušnými orgánmi Gruzínska na základe preukázania cestovného pasu, víza a migračnej karty.

  • Colné a devízové predpisy

    Gruzínske zákony neobmedzujú vývoz a dovoz valút ani GEL. Pri vývoze väčšieho množstva valuty v hotovosti však niekedy gruzínska colná služba požaduje potvrdenie o nadobudnutí. Pre vývoz umeleckých predmetov (akejkoľvek hodnoty) a predmetov z drahých kovov je nutné povolenie Ministerstva kultúry.