Gruzínsko Gruzínsko

  • Zdravie

    Odporúča sa očkovanie na vírusovú hepatitídu A, vírusovú hepatitídu B, brušný týfus, tetanus, prenosnú detskú obrnu, ďalej u osôb nad 30 rokov sa odporúča očkovanie proti záškrtu, besnote, osýpkam a kliešťovej encefalitíde.