Gruzínsko Gruzínsko

 • Ďalšie upozornenia

  V Gruzínsku sú dve pre cudzincov nebezpečné oblasti - Abcházia a Južná Osetia. Gruzínska strana nedovoľuje cudzincom vstup do týchto oblastí. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je nutné o povolenie popredu požiadať MZV Gruzínska. Pokiaľ cudzinec pri žiadosti o vízum uvedie, že sa chystá navštíviť uvedené oblasti a nemá toto povolenie, je mu odmietnuté udelenie víza. Dôrazne sa neodporúča ani pohyb na územiach susediacich s týmito oblasťami a v Achmetskom lese (na jeho území sa nachádza Pankinská súteska), pretože sa tu pohybujú rôzne kriminálne skupiny, od ktorých hrozí nebezpečenstvo únosu s cieľom získania výkupného. Z rovnakých dôvodov nie je bezpečná i návšteva Svanetie. Miesta mimo hlavné mesto Tbilisi sa odporúčajú

  navštevovať s miestnym sprievodcom.

  V ostatných oblastiach Gruzínska je situácia kľudná, avšak z bezpečnostného hľadiska tiež pomerne zložitá. Je nutné dodržiavať zvýšené bezpečnostné opatrenia a pokiaľ možno jednotlivo nevychádzať v nočných hodinách. Ďalej je nutné mať sa na pozore pred vreckovými zlodejmi - množia sa prípady napadnutia bodnými či sečnými zbraňami. Pokiaľ občan SR hodlá cestovať do Gruzínska autom, je potrebné vždy nechávať auto na stráženom parkovisku. Krádeže áut sú v Gruzínsku celkom bežné. Občania Gruzínska sa k slovenským občanom chovajú veľmi priateľsky, neznášajú však hrubosť, ktorú tvrdo trestajú. Preto odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek prejavom hrubosti.

  Jedlo a potraviny zakúpené v reštauráciách strednej a vyššej úrovne a supermarketoch sú nezávadné. V letných mesiacoch (jún až september) sa neodporúča konzumovať ryby. Celoročne sa neodporúča piť neprevarenú vodu z vodovodu. V mestách sa dajú bežne zakúpiť niektoré zahraničné potraviny a nápoje (napr. údeniny, paštiky, sušienky a džús). Ceny sú o niečo vyššie než v Bratislave, pre slovenských turistov sú však dostupné.

  V prípade, že dôjde k vymáhaniu úplatkov políciou, je nutné okamžite informovať ZÚ Tbilisi.

  V prípade, že dôjde k lúpežnému prepadnutiu alebo okradnutiu a policajné orgány tvrdia, že sa jednalo o stratu, je nutné okamžite informovať ZÚ Tbilisi.  V súlade s pokynom prezidenta Gruzínska bol v ústrednom aparáte Ministerstva vnútra Gruzínska vytvorený odbor pre boj s trestnou činnosťou spáchaný voči cudzincom, ktorého funkciou je ochrana práv cudzincov a diplomatov akreditovaných v Gruzínsku, operatívne reagovanie na trestné činy, prevencia a celková koordinácia opatrení v tomto smere v Gruzínsku.