Čierna Hora Čierna Hora

 • Zaujímavé miesta

  Čierna Hora je krajina plná nádherných miest, pamiatok a scenérií. Nielen pláže a more tvoria dovolenku. Poznajte Čiernu Horu zo všetkých stránok, však poznanie je to, čo Vás tu láka, nie je tomu tak?

  Podgorica

  Podgorica je hlavné mesto Čiernej Hory. Je domovom pre cca 159 000 obyvateľov. Názov Podgorica znamená, že mesto leží pod vrcholom Gorica, a pomenovali ho tak Turci. Je to administratívne, priemyslové, ekonomické a kultúrne centrum krajiny. Mesto s modernou výstavbou, širokými ulicami, parky a reprezentačnými budovami bolo vystavené na troskách rovnakomenného mesta, ktoré bolo za druhej svetovej vojny celkom zničené. Zo starej výstavby mesta sa dochovala pozoruhodná hodinová veža, rímsky advadukt a trosky pevnosti. Zakladateľ pôvodnej osady na tomto mieste boli Rimania. Na kopci Gorica vzniklo mauzoleum a pamätník statočných Čiernohorcov, ktorí položili svoje životy v druhej svetovej vojne.

  Pljevlja

  Pljevlja je pozoruhodné priemyslové mesto na severu Čiernej Hory. Názov mesta pochádza z plevela, ktorý tu bol roznášaný vetrom. Prvé, čo cestou od srbských hraníc uvidíte, sú rozľahlé uhľové doly, ale po niekoľkých zatáčkach sa vám otvorí výhľad na celkom veľké mesto s orientálnych nádychom vďaka vyčnievajúcim minaretom. Nachádza sa tu niekoľko mešít, jedna z nich, Husajn Pašova, je unikátna práve kvôli svôjmu minaretu. Je totiž najvyšší na celom Balkáne, meria celých 42 metrov. Kedysi býval nižší, ale v roku 1911 ho trafil blesk, tak bol opravený a zvýšený. Asi 1 km po ceste nad mestom sa nachádza nádherný kláštor sv. Trojice. Súčasťou kláštora je taktiež kostol s bohatou freskovou výzdobou a v areálu sa nachádza taktiež studnička s pitnou vodou.

  Kotor

  Starobylé mesto Kotor, postavené Benátčanmi v priebehu 15. - 19. storočia, sa nachádza na samom konci Boky Kotorské. Mestské hradby, miestami až 16 metrov silné, sa týčia vysoko k vrcholkom skál k pevnosti Svätý Ivan. Benátsky štýl je stále patrný, a to v podobe palácov v historickom centru mesta. Centrum sa v posledných rokoch výrazne renovuje, opravuje, stavia sa moderná kanalízacia. I tak je ale stále v historickom centru mnoho pozoruhodných palácov, domov a kostolov.

  Za videnie stojí románska katedrála Sveti Tripun z 12. storočia. Jej veže dosahujú výšky 35 metrov. Názov katedrály značí Kotorského patróna Svätého Tripuna. Písal sa rok 809, keď boli z Konštantínopolu prevážané jeho pozorstatky. Keďže vládlo nepriaznivé počasie a ľudia nemohli pokračovať v ceste, brali to ako znamenie a pozostatky tu ponechali a pozdejšie na počesť Sv. Tripuna postavili kapličku.
  Zaujímavosťou Kotoru sú všadeprítomné mačky. Nachádzajú sa naprosto všade, v kríkoch, v odpadkových košoch, na uliciach, skrátka všade.
  Kotor nie je vhodné miesto pre kúpanie, voda tu je silne znečistená, nekúpu sa tu ani miestni obyvatelia.

  Kláštor Morača
  Kláštor Morača je snaď najkrásnejšou stredovekou pamiatkou Čiernej Hory. Kláštorný kostol pochádzajúci z 13. storočia, je vyzdobený nádhernými freskami a rôznymi ikonami. Pôvodná výzdoba však musela byť v 16. storočí premaľovaná, pretože keď kláštor vyrabovali Turci, rozbili strechu kostola a asi 70 rokov do neho pršalo a snežilo, čo vzácne maľby zničilo a väčšina sa nezachovala. Z dochovaných fresiek je najvýznamnejšou cyklus života proroka Eliáša.

  Celý kláštorný komplex v sebe skrýva kláštorný kostel zasvätený Zosnulej Bohorodičke, ďalej budovy kláštora, krásné záhrady, včelíny a kostolíček sv. Mikuláša, ktorý je možno starší než samotný kláštor. V kláštore taktiež bývala v minulosti škola maliarov ikon. Pokiaľ ste milovníkmi krásnej architektúry, určite si naplánujte cestu i sem.

  Povodie rieky Tara

  Kaňon rieky Tara je to pravé miesto pre tých z vás, ktorí radi splavujete rieky na kajakoch a raftoch. Tento kaňon je najhlbší v celej Európe a patrí taktiež k najhlbším na svete. Dosahuje miestami hĺbky až 1300 metrov. Meno Tara je ilyrského pôvodu, nazvaná podľa tunajšieho ilyrského kmeňa Autariatov. Kaňon Tary sa rozkladá medzi mestečkami Mojkovac a Šćepan Polje v dĺžke 78 km.
  Medzi ďalšie pozoruhodnosti patrí most nad Tarou v blízkosti Žabljaku. Most je vysoký 135 metrov a dlhý 155 metrov. Bol postavený v roku 1937 pred druhovou svetovou vojnou. V roku 1942, kedy toto miesto bolo napadnuté, bol most zničený, ale o štyri roky pozdejšie znovu obnovený. Tieto udalosti pripomína pamätník u novej časti mostu. Pod týmto mostom každoročne štartujú závody v raftingu.