Čierna Hora Čierna Hora

  • Vlastnosti elektrickej siete

    220 V, zásuvky spravidla zodpovedajú slovenskej norme