Čierna Hora Čierna Hora

 • Rýchlokurz jazyka

  áno/nie - da/ne
  prosím/ďakujem - molim/hvala
  ahoj -halo
  dobrý deň - dobro jutro
  dovidenia - dovidenija
  kde/kto/čo/aký - gde/ko/što/kakav
  prepáčte - izvinite
  nerozumiem - pogrešno razumim

  Nakupovanie

  peniaze -pare
  obchod - ducan
  potraviny - hrana
  reštaurácia - restoran
  voda - voda
  chlieb - hleb
  mäso - meso
  ryba - riba
  víno - vino

  Príroda

  ostrov - ostrvo
  rieka - reka
  pláž - plaža
  more - more
  hora - gora

  Čas a číslovky

  pondelok - ponedeljak
  utorok - utorak
  streda - sreda
  štvrtok - četvrtak
  piatok - petak
  sobota - subota
  nedeľa - nedelja
  1 - jedan
  2 - dva
  3 - tri
  4 - četyri
  5 - pet
  6 - šest
  7 -sedam
  8 - osam
  9 - devet
  10 - deset
  sto - sto
  tisíc - hiljada
  milión - milion
  včera - jučerašnjica
  zajtra - sutra
  rok - godina