Čierna Hora Čierna Hora

  • Cestovné doklady

    cestovný pas platný minimálne 3 mesiace od vstupu

  • Víza

    pre pobyt do 30 dní nie je vízum potrebné pri vstupe do Srbska zaplatíte za turistickú priepustku (v podstate vízum) neuveriteľných 50 - 55 euro, i keď v letnej sezóne býva od výberu čiastky v záujmu podpory turistického ruchu upustené, ale aj tak sa informujte na ambasáde.