Čierna Hora Čierna Hora

  • Cestovné doklady

    cestovný pas platný minimálne 3 mesiace od vstupu

  • Víza

    Čierna Hora uplatňuje voči občanom SR bezvízový styk na všetky druhy pasov do 90 dní. Občania SR môžu cestovať na územie Čiernej Hory na dobu do 30 dní pobytu aj na občiansky preukaz. Vyžaduje sa platnosť oboch dokumentov pri odchode z krajiny ešte minimálne 3 mesiace.