Tunisko Tunisko

  • Zdravie

    Očkovacia povinnosť nie je v Tunisku zavedená. Odporúča sa očkovanie proti hepatitíde A a B v prípade pohybu v menej kultivovaných oblastiach.

    Do Tuniska je nevyhnutné cestovať so zdravotným poistením pre zahraničie. Tunisko disponuje štátnymi aj súkromnými zdravotníckymi zariadeniami a lekársky personál je väčšinou na dobrej profesionálnej úrovni.