Tunisko Tunisko

 • Vlastnosti elektrickej siete

  220 V, nie je potrebný adaptér

 • Ďalšie upozornenia

  Nesmú sa fotografovať vládne, policajné a vojenské objekty, nádražia, letiská a ďalšie budovy označené vlajkou Tuniska a uniformované osoby(napr. prezidentský palác a hlavné sídla miestnych HSP, vrátane ná
  rodnej televíznej stanice) a uniformované osoby. Vstup do mešít v dobe modlitieb je neveriacim zakázaný. Zakázané je fotiť aj tých moslimov, ktorí svoj rituál prevádzajú mimo mešitu.Židovské objekty sú prísne strážené políciou, zakázaný je i prístup k nim.

  Pri fotení miestnych obyvateľov sa odporúča požiadať ich o dovolenie.

  Prístup k cudzincom je veľmi tolerantný, napriek tomu nie je možné zabúdať, že Tunisko je krajinou moslimskou. Tomu je treba prispôsobiť chovanie (napr. ak ide o naväzovanie kontaktov s miestnymi dievčatami a požívanie alkoholu) a obliekanie (najmä mimo turistickej zóny vynechať príliš ?úsporné? modely).

  Pri návšteve krajiny v pôstnom mesiaci Ramadánu sa odporúča vyžiadať bližšie inštrukcie na Veľvyslanectvo SR v Tunise, Veľvyslanectvo Tunisu pre SR je vo Viedni na Opernring 5/8, tel.:0043/1/581 5281  Tunisko
  - informace na ORBION.CZ

 • T-Mobile

  T-mobile poskytuje rôzne roamingové programy. Pre najjednoduchší program Svetový Roaming platia nasledujúce ceny za minútu hovoru:
  odchádzajúce hovory - 99 Sk
  prichádzajúce hovory - 65 Sk
  odchádzajúce SMS - 20 Sk

  Podrobnejšie informácie nájdete na tomto mieste