Mexiko Mexiko

  • Zdravie

    Zdravotná starostlivosť je v Mexiku na dobrej úrovni, ale veľmi drahá. Doporučuje sa uzavrieť poistenie ešte pred cestou do Mexika. Všetky náklady zdravotného ošetrenia je však potrebné zdravotnému zariadeniu, prípadne ošetrujúcemu lekárovi, uhradiť ihneď na mieste buď hotovosťou, šekom alebo kreditnou kartou, pričom nasledujúca refundácia poisťovňou je možná len v prípade, že k ošetreniu dôjde v zmluvnom zdravotníckom zariadení medzinárodnej poisťovne. Nie sú predpísané očkovania, ale doporučujeme vakcínu proti brušnému týfusu, žltačke typu A, cholere a malárii.