Mexiko Mexiko

  • Flóra

    Čo sa týka rastlinnej vegetácie, musíte počítať hlavne s tropickými rastlinami v typickom dažďovom lese, čo platí hlavne pre juh a východ krajny. Nádherný pohľad je na najrôznejšie druhy paliem, ktoré sú prepletené liánami a orchidejami hrajúcimi všetkých farieb.

    Z plodín, ktoré sú zdrojom obživy miestnych obyvateľov sa tu pestuje palma olejná, cukrová trstina, sisal, kokosovník, kakaovník, káva a kukurica. V horských oblastiach Mexika sa pestuje cukrová trstina, káva, pšenica i proso. V severnej časti krajiny nájdete viac lúk a pastviny. V mexiku sa taktiež pestuje veľké množstvo tropického ovocia a rôznej zeleniny, najmä chilli a paradajky. Na samom severe krajiny sa darí bavlníkom - hlavne pri ústí riek Colorado a Rio Grande.

    I keď v Mexiku nie je veľa lesov, stromov tu rastie celé množstvo. Pomerne často uvidíte ceder, dub a tieň vám poskytne pomerne často sa vyskytujúca borovica. Vo vyšších polohách rastú skôr jedle. Zabudnúť nesmieme ani na drevo tropických stromov, ktoré má svoj význam v nábytkárskom priemysle - za všetky spomenieme mahagon alebo kampešek.

    Keď sa povie Mexiko, asi všetkým sa vybavia typické kaktusy, ktorý rastie po celej krajine spočetné množstvo druhov. Na vrcholkoch hôr, v miestach, kde panuje arktické klíma, nájdete severoamerické arktické druhy rastlín. Mexiko je krajinou pomerne rôznorodou, a tak pri potulkách Mexikom môžete obdivovať najrôznejšie druhy vegetaácie, ktoré v našich zemepisných šírkach nenájdete.