Mexiko Mexiko

 • Dôležité kontakty

  Veľvyslanectvo Mexiko / Spojené štáty mexické

  Veľvyslanectvo akreditované pre SR
  Operngasse 21/10
  A - 1040 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 310 7383
  Fax: +43 1 3107387
  E-mail: embamex@embamex.or.at
  E-mail: bulganova@embamex.or.at

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku

  Julio Verne 35, 11 560 Mexiko
  Telefón:+52 5552806669
  Email:emb.mexico@mzv.sk
  Núdzová linka:+525539991020
  Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

  Dôležité telefónne čísla

  Predvoľba krajiny: +52 + 10-miestne telefónne číslo
  Prvá pomoc (Urgencia): 911 (Cez uvedené číslo je možné riešiť zdravotnú prvú pomoc, hasičov, lekárov, policajtov a červeného kríža.)
  Poruchová auto-služba na cestách (ángeles verdes): 078

  Facebookové skupiny

  ČEŠI A SLOVÁCI V MEXIKU