Mexiko Mexiko

  • Vlastnosti elektrickej siete

    Elektrické napätie 110 V, 60 Hz. Zástrčky majú ploché otvory ako v USA, nutný je adaptér.

  • Ďalšie upozornenia

    Vodu kupujte v plastikových alebo sklenených fľašiach, nedoporučuje sa piť vodu z kohútika!