Kostarika Kostarika

  • Cestovné doklady

    pas platný minimálne ešte 6 mesiacov po návrate

  • Víza

    Občania SR potrebujú na pobyt v krajine platný cestovný pas a bez víza sa môžu v krajine zdržiavať počas 30 dní. Slovenská republika nemá zriadené veľvyslanectvo v Kostarike, príslušným je veľvyslanectvo SR v Mexiku.