Konžská demokratická republika Konžská demokratická republika

 • Cestovné doklady

  Nutné je mať platný cestovný pas, platné vízum a medzinárodný očkovací preukaz.

 • Víza

  Žiadosť o vízum je možné podať na veľvyslanectve Konžskej demokratickej republiky so sídlom v Bonne alebo v Paríži.
  Pri príchode z rizikových oblastí sa vyžaduje aj potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici.
  K žiadosti o vízum je potrebné predložiť platný cestovný doklad, 3 fotografie pasového formátu, kópiu plánu cesty (vyhotoví cestovná kancelária), cestovné lístky a potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici.

 • Colné a devízové predpisy

  Odporúča sa dotázať sa na ne pri podaní žiadosti o vízum.