Komory Komory

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas, ktorého platnosť musí byť aspoň o 1 rok dlhšia než plánovaný pobyt.

 • Víza

  Nutné platné vstupné vízum, spiatočná letenka.  Víza a informácie možno získať na veľvyslanectve Francúzska v Bratislave. Pre Komory je príslušné slovenské veľvyslanectvo v Nairobi/Keňa.

 • Colné a devízové predpisy

  Vývoz, prevoz i dovoz akýchkoľvek predmetov pochádzajúcich alebo vyrobených z divokej zveri (trofeje, výrobky zo slonoviny alebo z kože chránených druhov zvierat, ale aj napr. morskej fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvierat, hmyzu alebo rastlinných druho bez zvláštneho povolenia je prísne zakázaný. Naopak povolený je vývoz umeleckých predmetov.

  Odporúča sa na ďalšie podrobnosti dotázať sa na zastupiteľskom úrade Komor pri podaní žiadosti o vízum.