Grónsko Grónsko

  • Podnebie

    polárne, na juhu a západe subpolárne, priemerná teplota v Nuuku je v januári - 7°C a v júli 7°C, vo vnútrozemí je ročná priemerná teplota 0,7°C