Francúzsko Francúzsko

 • Zdravie

  Slovenský občan má nárok na nutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade ohrozenia života alebo zdravia.

  Pred odchodom zo SR je potrebné si vyzdvihnúť v pobočke zdravotnej poisťovne formulár E111 alebo Európsku kartu zdravotného poistenia. Vo Francúzsku sa platí priamo lekárovi, ktorý potvrdenie o ošetrení tzv. "Feuille de Soins". Pre úhradu nákladov je treba sa obrátiť s týmto potvrdením na miestnu zdravotnú poisťovňu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie)alebo na príslušnú zdravotnú poisťovňu SR. V prípade nemocničného ošetrenia sa nemusí v hotovosti nič hradiť okrem predpísanej spoluúčasti:

  - lekárske ošetrenie 30% nákladov

  - laboratórne testy 40% nákladov

  - lieky 35 - 65% nákladov

  - nemocničná starostlivosť 20% nákladov alebo 10,67,- EUR/deň  Repatriácia na území SR v prípade úmrtia prevoz telesných pozostatkov nie je zahrnutá do nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu sa doporučuje pripoistenie pred cestou do Francúzska.