Francúzsko Francúzsko

  • Fauna

    Vzhľadom k prírodným podmienkam môžeme vo Francúzsku naraziť na rozličné druhy živočíchov, od tých, ktorí sa vyskytujú priamo v blízkosti mora či v ňom, až po faunu hornatých pásov. V Alpách je za vzácneho zástupca zveriny považovažovaný kozorožec, v Pyrenejoch naopak medveď a vlk, ich populácia sa v súčasnej dobre rozrastá. Delta Rhôny je bohatá hlavne na druhy vtákov. Volavky, plameniaci a množstvo sťahovavých druhov brodiacich sa vo vode sú iste zaujímavé nielen pre ornitológov.

    Z hľadiska zaujímavosti fauny rozhodne stojí spomenúť o Korsike. Ide o samostatný ostrov, na ktorom sa behom dlhej doby vytvorili špecifické endemické druhy živočíchov i rastlín, ktoré sa prispôsobili tunajším prírodným podmienkam. Vo vysokých horských oblastiach narazíme na mohutného orlosupa bradatého, ktorý môže mať rozpätie krídel až 2,8 m. Vzácny je taktiež druh žaby, nazývanej žabka sardinská, ktorú zrejme budeme mať problém nájsť. Žabka má totiž vynikajúce maskovacie prostriedky a dokáže takmer naprosto totožne splynúť s okolím. Korsika ja taktiež bohatá na jašteričky a korytnačky. Vznikla tu dokonca i tzv. Korytnačia dedinka v Moltifao, ktorá má slúžiť pre záchranu a rozšířenie počtu jedincov thto druhu.

    V Pyrenejoch avšak endemické rastliny taktiež nechýbajú. Niektoré z tunajších mäkkýšov alebo zástupcov hmyzu sa už inde na planéte nevyskytujú. Typickými obratlovcami sú kamzík alebo pôdný pyrenejský kozorožec. Z obojživelníkov menujeme napríklad čolka bradavičnatého.

    Francúzsko ako krajina rozkladajúca sa v miernom podnebnom pásme disponuje druhmi, ktoré žijú hlavne v listnatých, poprípade i v ihličnatých lesoch. Môžeme menovať jeleňa, diviaka, medveďa hnedého, z vtákov bociana bieleho, hojného i v celej Európe, a z typických rýb úhora, predstavujúceho kulinársku špecialitu, makrelu, sardinku či dokonca kraba.