Britské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy

  • Cestovné doklady

    Platný cestovný doklad.

  • Víza

    Slovenskí turisti nepotrebujú na pobyt na Britských Panenských ostrovoch vízum. Ministerstvo zahraničných vecí SR slovenským občanom odporúča, aby si pred cestou overili rozsah svojej vízovej povinnosti s ohľadom na to, že v prípade jej zmeny nemusia byť slovenské úrady včas informované. Na podávanie informácií o aktuálnej vízovej povinnosti a podmienkach vstupu sú príslušné orgány Britských Panenských ostrovov.