Maroko Maroko

  • Fauna

    Zo zvierat sú najrozšírenejšie kozy, skot a ďalšia stredomorská zverina, avšak naraziť môžete napr. na makaka berberského alebo šakaly. V horách sa objaví i muflón.