Maroko Maroko

  • Vlastnosti elektrickej siete

    220 V

  • Telefonovanie

    Pre telefonovanie je najľahšie použiť téléboutigue, ktoré sú rozmiestnené po celom meste (niektoré sú na karty, iné na mince). Telefónne karty si môžete kúpiť v trafikách alebo na pošte. Mobilné telefóny fungujú na väčšine marockého územia. Pri telefonovaní z Maroka do zahraničia sa používa kód 00 a po ňom predvoľba (SR 421) a potom konkrétne číslo.