Maroko Maroko

 • Cestovné doklady

  platný cestovný pas ešte 6 mesiacov po prílete

 • Víza

  Na vstup do Maroka sa nevyžaduje vízum. S Marokom bola uzatvorená dohoda, kde pre občanov SR platí jednostranný bezvízový styk na dobu 3 mesiace, v zmysle ktorej občania SR nepotrebujú pre vstup do Marockého kráľovstva víza.

 • Colné a devízové predpisy

  Colné kontroly sú prísne zamerané na všetky druhy omamných látok. Z uvedeného dôvodu sa turisti vystavujú nebezpečiu pri dovoze sypkých výrobkov (pracie prášky a pod.) a liekov, lebo sa skúma, či sa nejedná o omamné látky. Spôsobí to zdržanie pri vstupe i výstupe z krajiny. Nepovoľuje sa dovoz zbraní bez dokladu. Nepovoľuje sa vývoz fauny.

  Povinná výmena valút neexistuje. Spätná výmena valút je možná len s dokladom o výmene v tom istom peňažnom ústave do 30 dní po výmene na miestnu menu.