Jamajka Jamajka

  • Zdravie

    Každá farnosť na Jamajke disponuje vlastným štátnym zdravotnickým zariadením. Vyššiu úroveň je možné však očakávať len vo významnejších centrách (Kongstown, Motego Bay). Dostupnosť záchrannej služby je malá, do vzdialenejších oblastí vôbec nedosahuje.