Jamajka Jamajka

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Na Jamajke sa jazdí vľavo. Medzinárodný vodičský preukaz je platný, musí byť súčastne predložený pas a platné vízum. Vodiči sú povinní používať bezpečnostné pásy a vodiči motocyklov prilby. Dopravné značenie je zlé a ľahko sa dá zablúdiť. Zákazníci, ktorí využívajú taxislužbu by sa mali predovšetkým všimnúť červeno-bielej ŠPZ s nápisom "PP", ktorý identifikuje licencované služby.