Jamajka Jamajka

  • Cestovné doklady

    cestovný pas

  • Víza

    je potrebné. Žiadosť o vízum je možné podať na veľvyslanectve Jamajky so sídlom v Berlíne alebo na veľvyslanectve Veľkej Británie so sídlom v Bratislave. Vízum je taktiež udeľované pri vstupe do krajiny priamo na letisku po vyplnení príslušného formulára. Slovenská republika nemá zriadené veľvyslanectvo na Jamajke, príslušným je veľvyslanectvo SR v Havane.