Grenada Grenada

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Na riadenie automobilu je nutné disponovať vodičským preukazom. Dočasné vodičské oprávnenie je možné získať vo väčšine autopožičovní alebo na miestnom dopravnom oddelení (napr. The Carenage v St. George´s) na základe predloženia medzinárodneho vodičského preukazu (poplatok činí cca 22,- USD). V Grenade sa jazdí vľavo.