Grenada Grenada

 • Cestovné doklady

  Pre vstup do krajiny je potrebné predložiť pas s dobou platnosti ešte šesť mesiacov a doložiť lístok na vycestovanie z Grenady.

 • Víza

  Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili.
  KONZULÁT ŠTÁTU GRENADA
  CONSULATE OF THE STATE OF GRENADA
  Adresa:
  Priemyselná 6
  824 90 Bratislava 2
  Slovenská republika
  Tel.: 00421/2/5824 6333
  Fax: 00421/2/5341 5527
  Email: jsiroky@harvard.sk

  Otváracie hodiny:
  utorok, štvrtok 10.00 - 12.00 hod.