Grenada Grenada

  • Ďalšie upozornenia

    Grenada je rozvojová krajina a s tým súvisí i skutočnosť, že úroveň jednotlivých služieb sa líši. Drobná kriminalita je na bežnej úrovni, po zotmení je vhodné se vyhýbať osamelým miestam a plážam. Na plážach netreba ponechávať cennejšie veci bez dozoru, odcudzenie osobných vecí z pláže je časté. Po meste je nevhodné sa pohybovať v plážovom oblečení.

    Úradnou menou na Grenade je grenadský dolár.