Chorvátsko Chorvátsko

 • Možnosti cestovania a dopravy

  Do Chorvátska bez cestovnej kancelárie 

  Do Chorvátska sa vďaka priaznivej polohe krajiny môžete pomerne pohodlne vydať autom. Chorvátska cestná sieť je roky slabým článkom v rozvoji cestovného ruchu v Chorvátsku, preto bol v posledných rokoch zo strany chorvátskych úradov vypracovaný komplexný plán pre obnovu dopravnej infraštruktúry. V súlade s ním sa postupne budovali a stále budujú nové diaľnice, predovšetkým z chorvátskeho vnútrozemia na Jadran. Najvýznamnejšou z nich je diaľnica zo Záhrebu do Splitu, jej posledné úseky boli uvedené do prevádzky v júni 2005. Na diaľniciach musíte počítať s diaľničnými poplatkami, ale tie sú už dnes v Európe samozrejmosťou. 

  Do Chorvátska sa môžete vydať aj autobusom. Po Chorvátsku samotnom je sieť autobusov pomerne hustá. Predovšetkým na pobreží je množstvo autobusových liniek a spojenie medzi jednotlivými mestami a letoviskami býva veľmi dobré. 

  Vlastným autom po Chorvátsku 

  Pri ceste autom musí mať vodič (občan SR) platný vodičský preukaz, osvedčenie o technickom preukaze a doklad o zaplatení poistenia o zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevozom motorového vozidla, tzv. zelenú kartu. Pokiaľ vodič nemá tzv. zelenú kartu, vyžaduje sa zaplatenie poistného priamo na hraniciach (jeho cena je však omnoho vyššia). Na vozidle musí byť medzinárodné označenie SK. Medzinárodný vodičský preukaz nie je potrebný, ale aj tak ho odporúčame, a to v prípade, že si budete chcieť v Chorvátsku požičať auto - veľa požičovní ho totiž vyžaduje. Aj jednanie s políciou môže byť s medzinárodným preukazom jednoduchšie. 

  Čo sa týka pravidiel cestnej premávky, tak vo všeobecnosti platia tie, ktoré poznáte zo Slovenska. V Chorvátsku je zakázané pitie alkoholu pred alebo pri jazde, rovnako ako požitie omamných látok. Pozor na zvýšenú premávku na cestách v období hlavnej turistickej sezóny - na komunikáciách sa objavuje veľké množstvo dvojstopových vozidiel, ktoré sa preplietajú pomedzi automobily zo všetkých strán. Je preto potrebné mať stále na pozore aj týchto účastníkov premávky.