Česká republika Česká republika

  • Zdravie

    Zdravotnícka starostlivosť môže byť ako štátna tak súkromná. Pokiaľ má zdravotnícké zariadenie zmluvu s poisťovňou o úhrade zdravotnej starostlivosti, poistenci nemusia platiť priamo. Taktiež poistení občania EU majú rovnaký nárok.

    Samozrejmosťou je pohotovstná a záchranná služba. Základným číslom tiesňovej linky je 112. Lekárne vydávajú lieky na predpis, tie bývajú zdarma alebo s doplatkom, a predávajú taktiež lieky, ku ktorým nepotrebujete lekársky predpis. Pre zlepšenie vašeho zdravia doporučujeme pobyt v niektorých českých kúpeľoch. Kúpeľe májú v Česku mnohoročnú tradíciu a je vyhľadávané nielen Čechmi ale i mnohými zahraničnými turistami.