Česká republika Česká republika

  • Cestovné doklady

    Slovenským občanom postačuje platný doklad totožnosti.

  • Víza

    Nie je potrebné